Logistik

När det är klart med vad, hur och hur mycket är det dags att tänka på när. Logistiken är det sista ledet i produktionscykeln och den sista faktorn i vår bedömning av helhetskvaliteten. Ekonomi och logistik gör tiden till en viktig faktor. Med rätt projektplanering är det enkelt att se exakt när kunden behöver vissa delar och det innebär att man kan få bästa möjliga affär till bästa möjliga kostnad levererad i rätt tid.En viktig målsättning är att skapa en optimerad säljprocess i vilken korta ledtider, effektivt flöde av komponenter till kund och låga lagernivåer spelar en avgörande roll. Logistikflödet av Bultens produktutbud är komplext. Beroende på var kunden är lokaliserad flödas material via ett eller flera av Bultens logistikcenter.

Det sker även ett omfattande flöde av halvfabrikat och komponenter mellan de olika produktionsenheterna, logistikcentren och underleverantörerna. I många fall sker en vidareförädling genom att Bultens fästelement integreras med komponenter från externa leverantörer. De fästelement som Bulten inte producerar i egen regi, exempelvis muttrar, brickor, clips och plastdetaljer, köps in från tredje part. Slutprodukten distribueras alltid till kunden från ett av dessa logistikcenter som i många fall ligger i närheten av kundens anläggningar.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39