Tillverkning och handel

Vi tillverkar helst de kritiska fästelementen själva för att kunna ha fullständig kontroll över tillverkningsprocessen. Alla parametrar kontrolleras och utvärderas kontinuerligt. Inget lämnas åt slumpen på någon av våra tillverkningsenheter i Kina, Tyskland, Polen eller Sverige. Att vi är en leverantör av kompletta lösningar (”Full Service Provider”) innebär att vi måste kunna erbjuda hela det tillgängliga produktsortimentet av fästelement.

1. Konstruktion

Ritningar skapas.

2. Verktyg

Alla fästelement har sitt eget verktyg som framställs innan produktionen startar.

3. Material

Fästelementen är främst tillverkade av stål med så kallad kallsmidesteknik. Materialet levereras som tråd på spolar, som vanligen väger cirka två ton styck, och transporteras från lagret till produktionsområdet. Tråden rullas i förväg, behandlas med fosfat och reduceras på en dragbänk ned till den önskade dimensionen före den matas in i kallslagningsmaskinen.

4. Kallslagning

Efter installation och kontroll börjar produktionen. Allteftersom tråden matas in i kallslagningsmaskinen skärs den i rätt längd och kallslås därefter i olika steg. Kallslagning är en effektiv produktionsmetod där upp till 300 fästelement slås varje minut, beroende på dimension och maskin.

5. Gängning

När fästelementet har formats skapas gängor genom att skruven roteras i ett gängsnitt.

6. Värmebehandling

Under värmebehandlingen härdas skruven till rätt mekaniska egenskaper. Processen börjar med tvättning och avfosfatering och sedan värms värmeelementen upp till cirka 900 grader. Därefter kyls fästelementen ned i olja till 60 grader för att därefter återigen värmas upp till 350–450 grader. Avslutningsvis kyls de ned igen, vilket avslutar härdningsprocessen.

7. Ytbehandling

Fästelementen bearbetas ytterligare genom ytbehandling och andra steg för att vidareutveckla produkten. Det sker genom att fästelementen transporteras genom ett antal olika bad beroende på kraven som ställs.

8. Kvalitetssäkring

Utöver att gå igenom kontinuerliga kvalitetskontroller i varje steg i produktionen kontrolleras fästelementeni laboratorierna och alla värden dokumenterasi databaser.

9. Inspektion

Fästelementen inspekteras för att kontrollera till exempel längd, diameter, att inga sprickor finns samt antalet skruvar per låda.

10. Packning

Efter inspektionen förpackas fästelementen enligt kundens krav och skickas till lagret.

11. Frakt

Fästelementen är redo att skickas till kunden. Logistiken är det sista steget i produktionscykeln och den avslutande faktorn i bedömningen av den övergripande kvaliteten.

Det vi inte själva tillverkar köper vi in från våra leverantörer för att kunna leverera kompletta lösningar. Vi kategoriserar våra leverantörer efter kvalitet, men också efter leveransprecision, volym och produktsortiment.

Våra muttrar och bultar levereras dygnet runt, vilket de har gjort i flera år nu. Och eftersom vi eller våra partners finns nästan överallt är vi alltid i närheten.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39