Tjänster på plats

Bultens "Resident Engineers" arbete har lett till en kostnadsminskning på cirka 4 800 000 euro per år för en av våra kunder. Helt enkelt genom att finnas på plats – bokstavligen.


När ett projekt befinner sig på planeringsstadiet bevakar Bultens "Resident Engineer" våra kunders intressen för att de ska kunna uppnå den mest effektiva konstruktionen. Vår erfarenhet och specialkunskaper minskar behovet av extravaganta och komplicerade lösningar.

När ett projekt startar är vår "Resident Engineer" delaktig från första mötet. Vi är alltid beredda att hjälpa till och att bidra med våra erfarenheter och kunskaper – alltid med det som är bäst för kunden som utgångspunkt. Och då har vi inte nämnt den fördel det innebär att få vår hjälp med att skriva specifikationerna för kritiska fästapplikationer. Det här är ett kritiskt steg, där det är viktigt att tänka på produktens hela livscykel. Målet är att minska antalet speciallösningar.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39