Utbildningar för användare och utvecklare

Inom ramen för Bulten Fastener Academy erbjuder Bulten utbildning till utvalda kunder. Utbildningarna fokuserar på fästelement och hur de används på bästa sätt.

Kurserna inom Bulten Fastener Academy omfattar allt från design och tillverkning till montering och hur användarna får ut maximal potential av fästelementen. De riktar sig till såväl utvecklare och ingenjörer som användare. Utbildningarna har genom åren skett i klassrum, men finns nu även digitaliserade så att det blir lätt att ta del av dem även för dem som inte har möjlighet att vara med på plats – ett sätt att nå fler intresserade.

För mer information: Kontakta oss på info@bulten.com

bulten academy