Kvalitetspolicy

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Våra kunder är beroende av hög kvalitet på både levererade varor och tjänster. För att vara framgångsrik i den här branschen måste vi sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar i den grad det är praktiskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och alltid genom att uppfylla våra åtaganden.

Vårt mål är att vara rankad som kvalitetsledande bland världens främsta fordonsleverantörer av fästelement och tillhörande tjänster.

Genom engagerade medarbetare och leverantörer fokuserar vi på att:

  • Tillfredsställa våra kunder genom att reducera antalet störningar med en tydlig nollfelsvision
  • Stödja våra leverantörer att anamma nollfelsprincipen
  • Uppfylla våra intressenters krav och förväntningar
  • Standardisera best practice inom Gruppen
  • Ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem

Genom att prioritera våra ansträngningar och kontinuerligt genomföra förbättringsaktiviteter inom ovanstående områden kommer vi förbättra vårt kvalitetsutfall och vår övergripande kundtillfredsställelse. Vi skall sträva efter att engagera och involvera våra leverantörer och övriga affärspartners att tillämpa avsikterna i denna policy.

Genom att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och arbeta processorienterat förbättrar vi Bulten-gruppens kvalitetsutfall. Dessa hörnstenar ger Bulten en konkurrensfördel och bidrar till att vara en långsiktig och pålitlig partner till den globala fordonsindustrin.

Alla enheter inom Bulten-gruppen är ansvariga för att genomföra aktiviteter baserat på denna policy och det är varje chefs ansvar att tillämpa och implementera kvalitetspolicyn lokalt. Alla medarbetare, inhyrda konsulter och entreprenörer har ett ansvar att följa denna policy och tillhörande instruktioner.

Anders Nyström
VD och koncernchef, Bulten
20 september, 2019