Mångfald och inkludering

Vår målsättning är att Bulten ska vara en mångfaldig och inkluderande arbetsplats där våra medarbetare har lika möjligheter och rättigheter. Vi är övertygade om att medarbetare med olika bakgrund och egenskaper som verkar i en inkluderande arbetsmiljö stärker vår verksamhet, ökar innovationsgraden och gör oss mer konkurrenskraftiga.

Hos Bulten hittar du:

  • En unik företagskultur som kännetecknas av Bultens kärnvärden empowered, professional, innovative och dedicated
  • En organisation där medarbetarna ser kopplingen mellan sitt dagliga arbete och kundnytta
  • Jämlika och transparenta HR-processer

Hållbarhetsrapporter

Bulten kommunicerar och rapporterar formellt om sin utveckling inom hållbarhet enligt GRI-standarder, kärnnivå. För ytterligare, mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete och KPI:er, läs vår årsredovisning med hållbarhetsrapport.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport >

Hållbarhetskontakt

MARLENE DYBECK
SVP HR & Sustainability

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 00
E-mail: marlene.dybeck@bulten.com