Uppförandekod och andra policies

Bultens uppförandekod pdf >

God etik och gott affärsmannaskap tillsammans med lojalitet och förtroende är viktiga grundbegrepp för Bulten. Dessa vill vi ska prägla koncernens företagskultur och sättet som vi bemöter medarbetare, aktieägare, kunder, leverantörer och övriga intressenter. Hur vi i ord och handling verkar har stor påverkan på förtroendet för Bulten.


 

Whistleblowing Centre (visselblåsartjänst) >

Alla överträdelser av vår uppförandekod ska rapporteras till chefer. Om det inte är möjligt eller tillräckligt, kan misstänkta överträdelser eskaleras till Bultens visselblåsartjänst.


 

Miljöpolicy >

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Vår verksamhet påverkar miljön och vi ska genomföra våra åtaganden med så liten miljöpåverkan som är praktiskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och alltid genom att uppfylla våra förpliktelser.


 

Statement Modern Slavery >

Bulten har åtagit sig att se till att det inte finns något modernt slaveri eller människohandel i vår leverantörskedja eller i någon annan del av vår verksamhet.