Egna verksamheter

Vår målsättning är att Bultens verksamheter ska vara branschens mest miljövänliga och energieffektiva. Vi strävar efter att minska vår CO2-påverkan och är medvetna och engagerade i vårt arbete för att minska den totala miljöpåverkan.

Några av våra fokusområden:

  • Energieffektivitet i världsklass
  • Värmeåtervinning från våra produktionsprocesser
  • Elförsörjning till våra fabriker genom förnybar energi
  • Investera i egna solpaneler och andra förnybara energikällor
  • Kontinuerlig minskning av vattenanvändning och avfall
  • Hållbar avkastning på investeringar och investera i de mest säkra och miljövänliga utrustningarna
  • Engagerade medarbetare som förstår kundvärdet och fokuserar på processerna och kontinuerlig förbättring

Hållbarhetsrapporter

Bulten kommunicerar och rapporterar formellt om sin utveckling inom hållbarhet enligt GRI-standarder, kärnnivå. För ytterligare, mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete och KPI:er, läs vår årsredovisning med hållbarhetsrapport.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport >

Hållbarhetskontakt

MARLENE DYBECK
SVP HR & Sustainability

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 00
E-mail: marlene.dybeck@bulten.com