Utmärkelser och certifikat

Då vi ständigt strävar efter att utveckla hållbart deltar vi regelbundet i bedömningar som görs av t.ex. ett tredjepartsorgan. Dessa bedömningsrankingar ger oss tydlig feedback om våra framsteg och position jämfört med andra. Exempel på bedömningar är EcoVadis, Carbon Disclosure Project (CDP), Drive Sustainability och NASDAQ ESG

 

Nedan finner du våra utmärkelser och certifikat.


UTMÄRKELSER

EcoVadis award

 ecovadis platinium medal

Bulten har mottagit platina-medalj för sitt hållbarhetsarbete

Bulten har mottagit platina-medalj för sitt hållbarhetsarbete av EcoVadis som är en ledande internationell aktör inom hållbarhetsutvärdering. Utmärkelsen placerar Bulten i topp en procent av alla 75 000 företag som bedömts av EcoVadis.

EcoVadis är ett av världens största och mest betrodda utvärderingsinstitut gällande företags hållbarhetsarbete, med ett globalt nätverk bestående av mer än 75 000 företag. Deras metodik bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. EcoVadis utvärdering fokuserar på hur väl företagen har integrerat hållbarhet i sin affärsstrategi och i sina ledningssystem. De tittar på hur varje företag hanterar sin påverkan på miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling samt hur transparent deras arbete är.

 

Allbrights gröna börslista

Bulten listad på Allbrights gröna börslista

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner. De kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Bulten är med Allbrights gröna börslista 2022 för sin jämna könsfördelning i ledningsgruppen.

 Allbright green list

 

Morningstar Sustainalytics

 Morningstar sustainability

Bulten har rankats som nr. 1 i Morningstar Sustainalytics ESG-riskbedömning i kategorin Fordonskomponenter.

Den 28 november 2022 fick Bulten betyget 7,5, vilket betyder försumbar risk, och det gav Bulten en placering som nummer 1 (lägst risk av alla) i kategorin Fordonskomponenter, och en topp 50-placering i den totala globala universallistan.

Morningstar Sustainalytics ESG Risk Ratings mäter företags exponering för branschspecifika väsentliga ESG-risker och hur väl företag hanterar dessa risker. Detta flerdimensionella sätt att mäta ESG-risk kombinerar begreppen förvaltning och exponering för att komma fram till en absolut bedömning av ESG-risk. Att veta hur exponerade och hur väl företag hanterar sina väsentliga ESG-frågor är en kritisk del av att fatta välinformerade investeringsbeslut.

 


MILJÖCERTIFIKAT

ISO 14001


YRKESHÄLSA & SÄKERHETSCERTIFIKAT

ISO 45001

KVALITETSCERTIFIKAT

ISO 9001
IATF 16949