Utmärkelser och certifikat

Då vi ständigt strävar efter att utveckla hållbart deltar vi regelbundet i bedömningar som görs av t.ex. ett tredjepartsorgan. Dessa bedömningsrankingar ger oss tydlig feedback om våra framsteg och position jämfört med andra. Exempel på bedömningar är EcoVadis, Carbon Disclosure Project (CDP), Drive Sustainability och NASDAQ ESG

 

Nedan finner du våra utmärkelser och certifikat.


UTMÄRKELSER

EcoVadis award

 ecovadis platinium medal

Bulten har mottagit platina-medalj för sitt hållbarhetsarbete

Bulten har mottagit platina-medalj för sitt hållbarhetsarbete av EcoVadis som är en ledande internationell aktör inom hållbarhetsutvärdering. Utmärkelsen placerar Bulten i topp en procent av alla 75 000 företag som bedömts av EcoVadis.

EcoVadis är ett av världens största och mest betrodda utvärderingsinstitut gällande företags hållbarhetsarbete, med ett globalt nätverk bestående av mer än 75 000 företag. Deras metodik bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. EcoVadis utvärdering fokuserar på hur väl företagen har integrerat hållbarhet i sin affärsstrategi och i sina ledningssystem. De tittar på hur varje företag hanterar sin påverkan på miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling samt hur transparent deras arbete är.

 


MILJÖCERTIFIKAT

ISO 140001


YRKESHÄLSA & SÄKERHETSCERTIFIKAT

ISO 45001

ENERGICERTIFIKAT

ISO 50001

KVALITETSCERTIFIKAT

ISO 9001
IATF 16949