Miljö

För att minska vår miljöbelastning utvärderar och arbetar vi systematiskt med samtliga delar av vår verksamhet.

Arbetet leds av koncernens miljöchef som driver, utvecklar och ser till att miljöarbetet förbättras kontinuerligt. Alla enhe­ter inom koncernen har integrerat miljöledning och kvalitetsledning i ledningssystemet.

Vår miljöpolicy tydliggör vilka områden som är väsentliga och vilka prioriteringar som ska göras framöver.

Vi bidrar till kundernas, slutanvändarnas och samhällets miljönytta genom att vara en sys­temleverantör som kan bidra med miljöaspek­ten genom flera delar av värdekedjan via vårt FSP erbjudande – från utveckling till montering och användning.