Hållbar utveckling

Genom ett systematiskt hållbarhetsarbete skapar vi goda förutsättningar för att leverera ett långsik­tigt hållbart och ökat värde till alla intressenter. Hållbarhet är ett område där frågorna rör sig snabbt och det är viktigt att hålla sig väl uppdate­rad. Vi har ett stort engagemang bland våra med­arbetare, och tillsammans med experter och våra intressenter arbetar vi målmedvetet mot att finna de mest hållbara lösningarna inom samtliga områden.

Vi vill minska vår egen samt våra kunders kli­matavtryck och med det som motto satsar vi på de områden vi kan påverka. Vår hållbarhetsstra­tegi vägleder oss i samtliga affärsmässiga beslut och ligger till grund för de målsättningar Bulten har satt upp de kommande åren. 

Utveckling av Bultens hållbarhetsarbete

Alla aktiviteter inom Bulten ska vara hållbart utformade samt vara i linje med bolagets etiska riktlinjer, baserat på socialt ansvar, miljömässiga principer och ansvarsfull bolagsstyrning.

Under 2019 uppnådde Bulten guldmedaljsnivå i hållbarhet när EcoVadis genomförde sin hållbar­hetsrankning av bolaget. Bulten rankas därmed i det översta 1 procentsskiktet bland företag inom samma bransch. Det var en viktig utmärkelse och ett starkt bevis på framstegen i bolagets hållbar­hetsarbete. Bolaget har under 2019 integrerat hållbarhetsfrågorna i sin affärsstrategi och i sitt kunderbjudande. Bolaget fortsätter arbetet med att öka hållbarheten i de delar som Bulten kan påverka.

Bulten får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete >

 

 

 

 

Våra intressenter

Bultens huvudsakliga intressenter är definierade som de som i hög grad påverkas av vår verksamhet och som i sin tur i hög grad påverkar oss.

Hållbarhetsrapporter

Bulten kommunicerar och rapporterar formellt om sin utveckling inom hållbarhet enligt GRI-standarder, kärnnivå. För ytterligare, mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete och KPI:er, läs vår årsredovisning med hållbarhetsrapport.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport >

Hållbarhetskontakt

MARLENE DYBECK
SVP HR & Sustainability

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 00
E-mail: marlene.dybeck@bulten.com