MATHREAD®


För pålitlig ergonomisk montering


PERFEKT MONTERING
– VARJE GÅNG


MAThread® har en patenterad gängdesign som förhindrar så gott som alla fästelement från att korsggängning sker vid montering.
Gängdesignen riktar automatiskt in felriktade MAThread®-skruvar mot mötande gänga så att de kan skruvas i på normalt sätt vid monteringen.


Genom att eliminera behovet av handäntring sparar MAThread® tid och förbättrar dessutom ergonomin för operatören.


De unika egenskaperna har lett till att MAThread® är på väg att bli en ny standard bland större biltillverkare. Över femton miljarder MAThread®-produkter har redan ersatt traditionella fästelement.


Har du råd att inte utvärdera potentialen hos MAThread®?

FÖRBÄTTRAD PRODUKTKVALITET


Genom att undvika korsgängning undviks kostsamma problem vid monteringen.


Kostnaden för kassation, omarbete och stilleståndstid ökar varje gång detta fel inträffar. Färre eftermarknadsreparationer innebär lägre garantikostnader och en högre lönsamhet.

FÖRBÄTTRAD ERGONOMI


Vid användning av MAThread® utsätts operatörerna för nästan ingen kraft alls genom verktyget då fästelementet skruvas på plats. Det beror på att de inledande gängorna på MAThread® har en form som påminner om ett kullager.


En lägre nivå av friktionsbelastning återkopplas till operatörens händer. Denna ergonomiska förbättring är till stor fördel för de operatörer som monterar tusentals fästelement under varje arbetspass.


Mathread

EN NY STANDARD FÖR FORDONSTILLVERKARE


MAThread® håller snabbt på att bli en standardskruv för företag som General Motors, Chrysler, Mercedes Benz och Volvo Personvagnar.


Den används även i tillverkningen av bland annat lastbilar, motorcyklar, snöskotrar, terrängfordon, datorer, skrivare, möbler, byggkonstruktioner, industrimotorer och anläggningsmaskiner.


FÖRBÄTTRAD MOMENTSTYRNING


Gängdesignen hos MAThread® eliminerar ”momenttoppar” i början av monteringen, vilket gör momentövervakningen samt moment- och vinkelstyrningen mycket mer konsekvent.


SÅ HÄR FUNGERAR MATHREAD®


Felplacerad skruv


   

MAThread® tvingar gängorna i rätt position


   

Gängorna skruvas i på normalt sätt
KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING


MAThread® förbättrar på-platsen-kostnaden för monteringen. Den reducerar installationstiden dramatiskt eftersom det inte längre finns något behov av en inledande manuell igängning. Den eliminerar dessutom nästan helt kostnader för kassationer, omarbete och garantireparationer som är förknippad med konventionella metriska skruvförband.Den förenklade monteringen ger en förbättrad ergonomi. Friskare anställda ger en högre produktivitet.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39