B14®

Mindre skruvförband med bibehållen prestanda. Höghållfasta skruvar sparar utrymme och vikt.


EN HELT NY HÅLLFASTHETSKLASS FÖR HÖGHÅLLFASTA SKRUVAR


Det unika B14® -materialet är Bultens bidrag för att våra kunder ska kunna nå utsläppsnivåer i världsklass genom att använda skruvförband med mindre dimensioner men oförändrad prestanda.


B14® gör det möjligt att minska storleken på fästelementen en dimension utan att minska förspänningen, exempelvis från M10 till M8. Storleksminskningen reducerar fästelementens vikt med 30–40 %.


Eftersom fria klämlängder, bussningsdiametrar med mera, är direkt relaterade till skruvdiametern kan du dessutom göra ytterligare viktbesparingar motsvarande en till tre gånger viktbesparingen för själva skruven.


Har du råd att inte utvärdera potentialen hos B14®?

Fördelar med B14®


 • Brottgräns > 1 400 Mpa

 • Duktilitet > 13 % töjning

 • Low hydrogen absorption (same as 10.9• Låg väteabsorption (samma som 10.9)

 • 40 % högre spänningsnivåer vid utmattning (jämfört med 10.9)

 • Färre antal skruvar – oförändrad förspänning

 • Upp till 40 % viktbesparing

 • Storleksminskning

 • Möjliggör kompakt design • Ökad klämkraft

 • Samma karaktär för krypdata som hos 10.9 vid 30 % högre belastning

 • Samma karaktär för utmattningsdata som hos 10.9 vid 40 % högre medelspänning

 • Lämplig för gängformande skruv som TAPTITE 2000® med upp till 40 % viktminskning

OPTIMERAD FÖR KRITISKA APPLIKATIONER


B14®-materialets prestanda har verifierats av ett oberoende laboratorium (SWEREA Kimab).


Ett kryptest med B14®-materialet vid 150 °C till 93 % av brottgränsen (Rm) avslutades efter 1 800 timmar utan påverkan på materialet.


Slutsatsen av testet är att B14® är ett mycket lämpligt val för skruvförband i kritiska applikationer som motorer och hårt belastade chassidelar.

40 % STARKARE ÄN KONKURRERANDE PRODUKTER


B14® har samma egenskaper som 10.9 men är dessutom 40 % starkare! B14® uppvisar en lika låg tendens att absorbera väte, vilket innebär att risken för vätesprödhet är minimal.


Kombinationen av styrka och elasticitet hos B14® beror på att materialet är tillverkat av superrent kolstål.

B14

ETT GENOMBROTT FÖR MILJÖMEDVETNA TILLVERKARE


En av de största utmaningarna inom fordonsindustrin är att spara vikt för att uppnå en minskad energiförbrukning. B14® är ett viktigt bidrag eftersom det gör det möjligt att minska vikten hos en skruv utan att dess prestanda påverkas.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39