FASTITE® 2000™

För sammanfogning av tunnplåt


ETT BÄTTRE VAL FÖR SAMMANFOGNING AV TUNNPLÅT


Tunnplåt med tjocklekar under 1 millimeter är vanliga i fordon.


Försöken att minska storlek och vikt hos tunnplåt och fästelement är en tuff utmaning. FASTITE® 2000™ gängformande skruvar utvecklades för att skapa starka mekaniska skruvförband med ett utmärkt gängingrepp i ogängad tunnplåt. Den unika designen hos FASTITE® 2000™ resulterar i skruvförband med högre brottmoment än alternativen.


Det är ett kostnadseffektivt val för ett mycket bra skruvförband.


Har du råd att inte utvärdera potentialen hos FASTITE® 2000™?

KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING


FASTITE® 2000™ är ett kostnadseffektivt alternativ till standardkoncepten för sammanfogning av tunnplåt. Den eliminerar användningen av svetsmuttrar, vilket bidrar till såväl en lägre vikt som en minskning av antalet komponenter i tillverkningsprocessen.


Den goda förbandskvaliteten förenklar dessutom kvalitetssäkringsarbetet.

EN LITEN SKRUV FÖR STARKA FÖRBAND


FASTITE® 2000™ är utvecklad för att lösa vanliga monteringsproblem som brott i godsgängan, linjering av förbandet och inkonsekvent monteringsprestanda.
FÖRBÄTTRAD ERGONOMI


Skruvar av standardtyp för tunnplåtsförband har ofta vassa spetsar som kan skada montören, kablar eller andra komponenter i slutprodukten. Användningen av FASTITE® 2000™-skruvar eliminerar dessa problem.


FASTITE® 2000™-PRINCIPEN


  

Gängans dubbla ingång ger utmärkt inledande
stabilitet.


 

Plåten extruderas framåt med diametralt motsatt
gängingrepp.


 

Den ökande kärndiametern mot huvudets undersida
skapar ytterligare extrudering framåt och bakåt vilket ger
ökat gängingrepp.
PÅ-PLATSEN-KOSTNADSINDEX


PÅ-PLATSEN-KOSTNADSINDEX

FASTITE® 2000™ OCH KVALITETSKONTROLL VID MONTERINGEN


FASTITE® 2000™-skruvar erbjuder goda marginaler vid monteringen jämfört med traditionella skruvar och är väl lämpade för moment- eller vinkelstyrning. FASTITE® 2000™-skruvarna erbjuder ett mycket robust monteringskoncept som ger en låg på-platsen-kostnad.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39

Varumärke tillverkas på licens av

CONTI Fasteners, AG