TAPTITE 2000®

För innovativ montering


SÄNK DIN PÅ-PLATSEN-KOSTNAD


TAPTITE 2000® formar motgående gänga vilket kraftigt sänker den totala skruvförbandskostnaden.


TAPTITE 2000® formar en motgående gänga när den monteras i ogängade hål av duktila material. Den trilobulära geometrin och Radius Profile™-gängdesignen har ett utmärkt förhållande mellan gängformning och brott.


TAPTITE 2000® hjälper dig att spara pengar eftersom den eliminerar processteg som gängskärning och tvättning.


Har du råd att inte utvärdera potentialen hos TAPTITE 2000®?SPARA PENGAR OCH MILJÖ


Genom att ersätta traditionella skruvförband med TAPTITE 2000® kan du undvika momenten för gängskärning och tvättning och därigenom minska din miljöpåverkan. Du behöver inte heller använda friktionsgivande element eftersom skruvens form motverkar lossning.


Elimineringen av processteg som gängskärning och tvättning minskar även processens energiförbrukning. I de flesta fall överstiger kostnadsbesparingarna de högre skruvpriserna med fyra till åtta gånger!

FÖRBÄTTRAD ERGONOMI


Konventionella metriska skruvförband kräver ofta handäntring eller äntringstappar för att motverka att korsgängning uppstår. De stabiliserande inledande gängorna hos TAPTITE 2000® ser till att skruven automatiskt linjeras axiellt. Den unika gängdesignen hos TAPTITE 2000® tar dessutom hand om de flesta svetsstänk och färgrester som normalt påverkar operatörens ergonomi.


TAPTITE 2000® kräver endast låg ändbelastning för att gängformningen ska fungera, vilket är en stor fördel för en operatör som monterar tusentals skruvar varje dag.


Taptite 2000

TAPTITE 2000® ”SP”™ – FÖR LÄTTMETALLER


TAPTITE 2000® ”SP”™ har en kortare skruvände än standardmodellen av TAPTITE 2000® för att maximera gängingreppet i blindhål, framförallt i lättmetaller så som aluminium.


TAPTITE 2000® ”SP”™ används framförallt i aluminium och är värmebehandlade med CORFLEX®-N för att minimera risken för spänningskorrosion.FÖRBÄTTRAD APPLIKATIONSKVALITET


TAPTITE 2000® kan ersätta ISO-skruvar med metriska mått i de flesta applikationer. De gängor som formas av TAPTITE 2000® är fullständigt kompatibla med det metriska ISO-systemet, vilket möjliggör en minskning av antalet artikelnummer för eftermarknaden och garanterar servicebarheten.


Vridmomentet som krävs för gängformning stöder även monteringsmetoder som vinkelövervakning där vinkeln börjar räknas vid gängformnings början eller slut. TAPTITE 2000® kan även användas för sträckgränsmontering. TAPTITE 2000® ger en överlägsen vibrationstålighet och skruvlåsning via den trilobulära designen, vilken bevarar skruvförbandets förspänning.KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING


Kostnaden för skruven utgör ofta endast cirka 15 procent av den totala på-platsen-kostnaden för monteringen. TAPTITE 2000® kan sänka kostnaden rejält för de kvarvarande 85 procenten eftersom den:

ELIMINERAR


  • bearbetning av motgående gänga och andra relaterade kostnader

  • handäntring

  • skruvlåsning tack vare sin trilobulära geometri

  • behovet av Teflon-beläggning på kopplingsmuttrar och kopplingspluggar för att undvika svetsstänk

  • behovet av funktioner för färgborttagning


MÖJLIGGÖR


  • en minskning av antalet artikelnummer genom att ta bort behovet av färgborttagning, skruvlåsning och, i de flesta fall, äntringstappar vilket ger upp till 50 procent minskning av på-platsen-kostnaden


PÅ-PLATSEN-KOSTNADSINDEX


Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39

Varumärke tillverkas på licens av

CONTI Fasteners, AG