Om Bulten

Bulten AB är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, linefeeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.

Nära 150 års erfarenhet av fästelement

1873 grundades Bultfabriks AB i Hallstahammar. Maskinerna var köpta i England och drevs av vattenkraft från floden intill fabriken. Redan från starten producerades högkvalitativa spikar, skruvar och muttrar.

Under 1980-talet och 1990-talet växte Bulten, främst genom förvärv inom Sverige, Tyskland, Polen och Kina. På 1990-talet inleddes Bultens fokus på fordonsindustrin.

Under 2000-talet och 2010-talet satsade Bulten på sitt FSP-koncept och vann med det marknadsandelar. Stora kontrakt tecknades med bland annat Autoliv, Ford, Volvo Personvagnar med flera. Under 2013 tecknade Bulten två nya viktiga FSP-kontrakt med årligt värde på cirka 500 MSEK.

Bulten har vuxit starkt med ett tydligt fokus på organisk tillväxt i Europa, Ryssland och Kina. Under de kommande åren ser Bulten goda möjligheter för fortsatt organisk tillväxt på den globala fordonsmarknaden. 2015 tecknade Bulten ett nytt FSP-kontrakt med ett årligt värde om cirka 180 MSEK samt ett kontrakt med ett årligt värde om cirka 17 MSEK. 2016 tecknades strategiskt viktiga kontrakt i både Kina och Ryssland.

Bulten har under de senare åren också etablerat sig i både Ryssland och USA samt flyttat fabriken i Kina till Tianjin, man har växt affären och vunnit omfattande nya kontrakt främst inom ramen för sitt fullservicekoncept (FSP). 2019 hade Bulten cirka 1 400 anställda och omsatte 3 093 miljoner kronor. År 2020 förvärvade Bulten PSM.

sociala media

       

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39