Senaste rapporten

2019-07-10

Bultens Q2 rapport 2019


2019-07-10 

Q2, 2019 presentation


Kalender

2017-10-24 13:30Händelse

Q3 rapport, 2019

Bultens delårsrapport för januari - september 2019 publiceras den 24 oktober 2019 ca klockan 13:30.

2020-02-06 13:30Händelse

Q4 rapport, 2019

Bultens bokslutsrapport för helåret 2019 publiceras 6 februari, 2020 cirka klockan 13:30.

Pressmeddelanden


2019-07-15Pressmeddelanden

Flaggning av eget aktieinnehav

Bulten AB (publ) har idag förvärvat ytterligare 4 500 egna aktier vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per den 15 juli 2019 uppgår till 1 052 215 aktier, 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Aktien

Bulten (BULTEN)
   +/- Senaste    
1,9 SEK 66,5 SEK
Senaste 2019-07-23 16:40:06

sociala media

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com

LEI-kod

549300HUR75YN61F4108