IR

Kalender

2024-10-22 13:30Händelse

Delårsrapport januari-september 2024

Bulten's delårsrapport januari-september 2024 publiceras 22 oktober 2024, kl. 13:30.

2025-02-08 13:30Händelse

Bokslutskommuniké 2024

Bultens bokslutskommuniké 2024 publiceras 6 februari, 2025, kl. 13:30.

Pressmeddelanden


Aktien

   +/- Senaste    
Senaste 

sociala media

 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com

LEI-kod

549300HUR75YN61F4108