Senaste rapporten

2020-02-06

Bultens Q4 rapport 2019


2020-02-06 

Q4, 2019 presentation


Kalender

2020-04-01 00:00Händelse

Års- och hållbarhetsredovisning för 2019

Års- och hållbarhetsredovisning för 2019

2020-04-23 01:30Händelse

Q1 rapport, 2020

Bultens delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras 23 april, 2020 cirka klocka 13:30.

Pressmeddelanden


2020-03-27Pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande om förändrat aktieinnehav

Bulten AB har den 28 februari 2020 i samband med förvärv av PSM International överlåtit 1 miljon aktier som en del av köpeskillingen. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed till 52 215 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av totala antalet aktier i bolaget.

2020-03-24Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2019 kl. 17.00 på adress BREAK/AMG Performance Center, Norra Långebergsgatan, Sisjön i Göteborg.

Aktien

Bulten (BULTEN)
   +/- Senaste    
0,85 SEK 40,35 SEK
Senaste 2020-04-01 10:00:45

sociala media

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com

LEI-kod

549300HUR75YN61F4108