Local Press Release | Finnveden Metal Structures varslar

2008-04-12 Press release

Local Press Release | Finnveden Metal Structures varslar

Pressmeddelande

 
Finnveden Metal Structures varslar totalt 93 personer vid sina fabriker i Forsheda, Hultsfred och Mora på grund av vikande orderingång från fordonsindustrin.
 
Varslet kommer att fördelas enligt nedan:
 
I Forsheda varslas 49 personer varav 8 är tjänstemän. 
Finnveden Metal Structures i Forsheda har 146 anställda varav 43 är tjänstemän.
 
I Hultsfred varslas 20 personer varav inga är tjänstemän. 
Finnveden Metal Structures i Hultsfred har 98 anställda varav 23 är tjänstemän.
 
I Mora varslas 24 personer varav inga är tjänstemän. 
Finnveden Metal Structures i Mora har 89 anställda varav 21 är tjänstemän.

Finnveden Metal Structures har totalt 685 anställda varav 165 är tjänstemän vid sina svenska enheter.
 
MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att inledas snarast.

 
För ytterligare information kontakta:
Johan Westman, vd och koncernchef för Finnveden Metal Structures
Telefon 031-734 59 00
 
 
 
Finnveden Metal Structures tillverkar produkter och komponenter i stål, aluminium och magnesium till fordons- och allmänindustrin. Våra produktionsprocesser pressning, gjutning och sammansättning är anpassade för att erbjuda våra kunder hög produktionseffektivitet, leveransprecision och kvalitet. Finnveden Metal Structures har ca 1 000 anställda och en årlig omsättning på 1 400 MSEK. Ytterligare information om koncernen finns på www.finnveden.com/fms.

Back