FSPs - ett branschunikt hållbarhetserbjudande

Vi kombinerar vårt helhetsansvar för fästelement med ett hållbarhetserbjudande

Läs mer om FSPS

Expert på fästelement- lösningar

Tjänster

Vår bredd och storlek gör det möjligt för oss att leverera inte bara enskilda fästelement till en kundprodukt utan att gå in och ta helhetsansvar över alla fästelement som ingår i en komplett kundplattform.

Produkter

Vi producerar tusentals och åter tusentals olika produkter, i flera material med en mängd funktioner.

2024-05-23 Nyhet

Tensioncams uppkopplade lösning bidrar till ett säkrare järnvägsnät

Bultens dotterbolag TensionCam, vilket erbjuder lösningar som gör det möjligt för verksamheter att mäta och övervaka klämkraften i kritiska skruvförband via uppkopplad sensorteknik, genomför nu pilotprojekt med Trafikverket.