Styrelsen

Bultens styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Vidare har två arbetstagarledamöter och en arbetstagarsuppleant utsetts.


 

Ulf Liljedahl

Styrelseordförande

Född 1965. Civilekonom. Verksam i styrelsen sedan 2015.

Nuvarande befattning som VD och koncernchef för Volito AB. Tidigare ledande befattningar inom Husqvarnakoncernen och Cardokoncernen samt ett flertal positioner inom finans inom Alfa Laval.

Andra uppdrag: Flertal styrelseuppdrag för bolag inom Volito-koncernen samt styrelseledamot i Konecranes Plc.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

0 aktier


 
 

Karin Gunnarsson

Född 1962. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 2020. Tidigare ledande befattningar inom Hexpol AB samt ett flertal positioner inom främst redovisning inom Telelogic AB och Trelleborg AB. Bedriver egen verksamhet  inriktad mot bolagsstyrning och rådgivning.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ependion AB och Concentric AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

5 000 aktier

 Malin Ruijsenaars
 

Malin Ruijsenaars

Född 1971. Fil.kand från Human Resourceprogrammet, Master of European Studies samt post-graduate studier.  Styrelseledamot sedan 2024. Nuvarande beattning som Chief People and Culture Officer på tretton 37 Group. Tidigare ledande befattningar och HR-roller inom bland annat Axis Communications AB och Daimler. 

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vitec Software Group och Probi AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

0 aktier

 


 
 

Christina Hallin

Född 1960. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan 2020. Tidigare ledande befattningar inom AB Volvo. Bedriver egen verksamhet  inriktad mot bolagsstyrning och rådgivning.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i
SEM AB och Norbit ASA. 

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och oberoende i förhållande till större  aktieägare.

1 500 aktier


 
 

Hans Peter Havdal

Född 1964. Civilingenjör Maskin. Styrelseledamot sedan 2013. Nuvarande befattning som COO, Hexagon Composites. Tidigare ledande befattningar inom Semcon och Kongsberg Automotive.

Andra uppdrag: Inga.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 2 650 aktier


jonas hård
 

Jonas Hård

Född 1971. Ekonom, MBA. Styrelseledamot sedan 2023. Driver egen verksamhet inriktad på industriell rådgivning. Tidigare erfarenhet som Chief Digital Officer på Autoliv Group samt från ledande befattningar inom bland annat Nobia Group och Electrolux.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ependion AB samt i ett par startupbolag.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

2 500 aktier


 

ARBETSTAGARREPRESENTANT


Harri Åman

Född 1968. Produktionsplanerare vid Bultens anläggning i Hallstahammar. Anställd i bolaget sedan 1986. Styrelseledamot sedan 2020. Representant för Unionen.

0 aktierJoacim Stenberg

Född 1969. Ytbehandlare vid Bultens anläggning i Hallstahammar. Anställd i bolaget1987-1991, och sedan 1994. Styrelseledamot sedan 2020. Representant för IF Metall.

458 aktier

 DEPUTY

 

Niklas Malmberg

Född 1974. Verktygsmakare vid Bultens anläggning i Hallstahammar. Anställd i bolaget sedan 2018. Styrelseledamot sedan 2020. Representant för IF Metall.

0 aktier

 

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ner som pdf: