Styrelsen

Bultens styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill årsstämman 2018. Vidare har två arbetstagarledamöter och en arbetstagarsuppleant utsetts.


 

Ulf Liljedahl

Styrelseordförande

Född 1965. Civilekonom. Verksam i styrelsen sedan 2015.

Nuvarande befattning som VD och koncernchef för Volito AB. Tidigare ledande befattningar inom Husqvarnakoncernen och Cardokoncernen samt ett flertal positioner inom finans inom Alfa Laval.

Andra uppdrag: Flertal styrelseuppdrag för bolag inom Volito-koncernen samt styrelseledamot i Konecranes Plc.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bulten per den 28 februari 2019: 0 aktier

 
 

Karin Gunnarsson

Född 1962. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 2020. Tidigare ledande befattningar inom Hexpol AB samt ett flertal positioner inom främst redovisning inom Telelogic AB och Trelleborg AB. Bedriver egen verksamhet  inriktad mot bolagsstyrning och rådgivning.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Beijer Electro­nics Group AB och Concentric AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i Bulten per den 28 februari 2021: 3 000 aktier

 
 

Hans Gustavsson

Född 1946. Maskiningenjör. Ekonomi- och managementutbildningar. Styrelseledamot sedan 2005. Tidigare ledande befattningar inom Volvo Personvagnar och Jaguar Land Rover.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i CKAB Group AB. Bedriver konsultverksamhet inom ledarskap och är rådgivare till Denso Sweden AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i Bulten per den 28 februari 2021: 126 268 aktier

 
 

Christina Hallin

Född 1960. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan 2020. Tidigare ledande befattningar inom AB Volvo. Bedriver egen verksamhet  inriktad mot bolagsstyrning och rådgivning. Andra uppdrag: Styrelseledamot i Alimak, SEM AB och SensysGatso.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i Bulten per den 28 februari 2021: 1 500 aktier

 
 

Hans Peter Havdal

Född 1964. Civilingenjör Maskin. Styrelseledamot sedan 2013. Nuvarande befattning som Division Manager, Semcon Engineering Services Norway, UK and India. Tidigare VD och koncernchef för Kongsberg Automotive ASA samt andra ledande befattningar inom Kongsbergkoncernen.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Yeti Snow Technology AS.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i Bulten per den 28 februari 2021: 2 650 aktier

 
 

Peter Karlsten

Född 1957. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan 2015. Driver eget företag inriktat mot bolagsstyrning och rådgivning. Tidigare ledande befattning inom bland annat AB Volvo och ABB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Holmbergs Safety Systems.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i Bulten per den 28 februari 2021: 6 000 aktier

 
 ARBETSTAGARREPRESENTANT
 

Harri Åman

Född 1968. Produktionsplanerare vid Bultens anläggning i Hallstahammar. Anställd i bolaget sedan 1986. Styrelseledamot sedan 2020. Representant för Unionen.

Aktieinnehav i Bulten per den 2 juli 2020: 0 aktier

 

 

Joacim Stenberg

Född 1969. Ytbehandlare vid Bultens anläggning i Hallstahammar. Anställd i bolaget1987-1991, och sedan 1994. Styrelseledamot sedan 2020. Representant för IF Metall.

Aktieinnehav i Bulten per den 27 augusti 2020: 0 aktier

 DEPUTY

 

Niklas Malmberg

Född 1974. Verktygsmakare vid Bultens anläggning i Hallstahammar. Anställd i bolaget sedan 2018. Styrelseledamot sedan 2020. Representant för IF Metall.

Aktieinnehav i Bulten per den 27 augusti 2020: 0 aktier

 

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ner som pdf:

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39