Kapitalmarknadsdag 2020

Bultens kapitalmarknadsdag ägde rum den 20 februari 2020 i Stockholm.

SAMMANFATTNING AV DAGEN
Kapitalmarknadsdagens övergripande tema var hållbar tillväxt. Bultens koncernchef och VD Anders Nyström och övriga representanter från bolaget presenterade ny vision, uppdaterad strategi med fokus på hållbarhet, nya finansiella mål samt utökad koncernledning.

Läs pressmeddelande > 

PRESENTATIONER
Presentationerna filmades och är tillgängliga nedan för dem som vill ta del av dem i efterhand.

Alla presentationer >

Introduction and agenda

Kamilla Oresvärd
SVP Corporate Communications

PDF | Intro and agenda >

Sustainable Growth

Anders Nyström
President and CEO

 

PDF | Sustainable Growth >

Strong Financial Platform

Helena Wennerström

EVP and CFO

 

PDF | Strong Financial Platform >

PSM International

Marco Suzuki
CEO PSM International

 

PDF | PSM International >

Manufacturing Footprint

Fredrik Bäckström

SVP Production

 

PDF | Production >

Sustainability as a Driving Force

Marlene Dybeck
SVP HR and Sustainability

 

PDF | Sustainability as a Drivning Force >

BUFOe – A Sustainable Product Line

Philip Lejon
VP Technology

 

PDF | BUFOe-  A sustainable product Line >

Stronger Sustainable Offer, FSP 2.0

Magnus Carlunger

SVP Marketing and Sales

 

PDF | Stronger Sustainable Offer, FSP 2.0 >

Wrap up and Q&A

Anders Nyström

President and CEO

 

PDF | Wrap up >