Färdplan för hållbar utveckling

Färdplan för hållbar utveckling och globala mål som stöds

Hur säkerställer vi en hållbar utveckling för vårt företag och vårt erbjudande? Vår färdplan vägleds av Bultens fem fokusområden inom hållbar utveckling: Styrning och affärsetik, Hållbar leverantörskedja, Hållbar egen produktion, Hållbart kunderbjudande samt Mångfald och inkludering.

Du kan läsa om alla fem fokusområdena nedan, inklusive vårt stöd för FN:s mål för hållbar global utveckling (SDG)


Fokusområden


governance and business ethics

Styrning och affärsetik 

Högsta möjliga standard för att förhindra korruption och andra oetiskaaffärsrutiner, och för att respektera mänskliga rättigheter genom:

 • Uppförandekod och affärsetiska principer
 • Utbildning
 • Granskningar och kontroller utförda av tredje part
sustainable supply chain

Hållbar leverantörskedja

Utveckling av en hållbar leveranskedja:

 • ESG-utvärdering av leverantörer
 • Utvecklingsprogram för leverantörer
 • Åtgärder för minskade växthusgasutsläpp i leveranskedjan
sustainable own operation

Hållbar egen produktion

Branschledande inom:

1) Hälsa och säkerhet:

 • ISO 45001-certifiering

2) Miljöomsorg:

 • ISO 14001-certifiering
 • Minskning av vattenförbrukning och avfall samt ökad resurseffektivitet
 • Investeringar i hållbar infrastruktur, t.ex. nya fabriker

3) Miljöpåverkan:

 • Science Based Targets
 • Miljömål (växthusgasutsläpp) inom Scope 1, 2 och 3
sustainable customer offer

Hållbart kunderbjudande

Våra produkter och tjänster bidrar till våra kunders hållbarhetsresultat och minskar deras koldioxidutsläpp genom:

 • Produktsortimentet BUFOe
 • SPs
diversity and inclusion

Mångfald och inkludering

En attraktiv arbetsgivare som omfamnar mångfald och inkluderande sätt att arbeta genom:

 • Bultens kärnvärden
 • Årligt utvecklingssamtal för samtliga medarbetare
 • Utbildning

FNs globala hållbarhetsmål

 

Vi stöder främst följande globala mål för hållbar utveckling

sdg gender equaltiy
sdg affordable and clean energy
sdg decent work and economic growth
sdg industry innovation and infrastructure
sdg responsible consumption and production
sdg climate action
sdg pease justice and strong institutions
 

 

Mer information finns i vår årsredovisning och hållbarhetsrapport.