Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


2019-10-09Pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – september 2019 offentliggörs torsdagen den 24 oktober 2019 ca kl.13:30.

2019-09-30Pressmeddelanden

Bultens resultat för det tredje kvartalet påverkas negativt av omstrukturering i Tyskland och lägre produktionstakt

Bulten AB (publ) släpper sin fullständiga rapport för det tredje kvartalet den 24 oktober 2019. Som tidigare aviserat pågår en omstrukturering i bolagets enhet i Bergkamen i Tyskland. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing om cirka 25 MSEK från och med kalenderår 2020. Kostnader för omstr...

Nyheter

2019-06-11 Nyheter

Bulten får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

”Bultens ambition och strategi är att hela verksamheten ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen som befäster vår position som en av de bästa på hållbarhetsfrågor i vår bransc...

2019-05-05 Nyheter

Hur man utnyttjar ett fästelements fulla potential

Vill du veta hur man utnyttjar ett fästelements fulla potential? Då ska du titta in på Bultens akademi. Vi har utvecklat ett utbildningspaket som täcker allt, från grunden till hur man använder fästelement på bästa möjliga sätt. Vår ak...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com