Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


2023-03-21Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 17.00 på restaurang Break (Hedin Bil AMG Performance Center Sisjön), Norra Långebergsgatan 2, 421 32 Västra Frölunda. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.15, då lättare förtäring serveras ...

2023-01-26Pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av Bultens Q4-rapport 2022

Bultens rapport för fjärde kvartalet och helåret 2022 offentliggörs torsdagen den 9 februari klockan 13:30.

2023-01-16Pressmeddelanden

Bulten utökar sitt ägande i TensionCam

Bulten har förvärvat ytterligare 36,5 procent av aktierna i TensionCam Systems AB till en köpeskilling av 4 MSEK. Förvärvet innebär att Bulten blir majoritetsägare med 63,5 procent av bolagets aktier.

Nyheter

2023-01-30 Nyheter

Nu är Bultens nya ytbehandlingsanläggning äntligen invigd

Anläggningen byggdes enligt tidsplan och budget, trots att huvuddelen av bygget skedde under pandemin. Detta är en riktig milstolpe för oss och en stor prestation från våra polska kollegor och partners. ETT SÄRSKILT TACK till projektgruppen, ledd av Ilona Szlapa, f&ou...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com