Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


2020-10-22Pressmeddelanden

Bultens Q3 rapport 2020

Stark orderingång samt ökade marknadsandelar genom nya kontrakt.

Nyheter

2020-05-03 Nyheter

Innovativ tillverkningsprocess minskar CO2-utsläpp med 30 procent

Bulten har som ambition att skapa och leverera de mest innovativa och hållbara fästelementslösningarna. – Vår nylanserade produktfamilj BUFOe bygger på att vi tagit bort den upphettnings -och härdningsprocess som vi normalt använder oss av vid tillverkning...

2019-11-24 Nyheter

Bulten inviger ny fabrik i Tianjin och stärker sin plattform i Kina

”Bulten växer successivt som internationell leverantör av fästelement. Att ha väl fungerande och moderna fabriker med utrymme för ytterligare tillväxt är nödvändigt. Invigningen av den nya fabriken i Tianjin är en viktig milstolpe för oss ...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com