Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


2022-10-27Pressmeddelanden

BULTENS Q3-RAPPORT 2022

Ökad omsättning i en utmanande omvärld

2022-10-24Pressmeddelanden

Bultens hållbarhetsarbete får högsta betyg, Platina-medalj, av EcoVadis

Bulten har mottagit platina-medalj för sitt hållbarhetsarbete av EcoVadis som är en ledande internationell aktör inom hållbarhetsutvärdering.  Utmärkelsen placerar Bulten i topp en procent av alla 75 000 företag som bedömts av EcoVadis.

2022-10-21Pressmeddelanden

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2023

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 25 april 2023. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2022-10-14Pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2022

Bultens delårsrapport för januari – september 2022 offentliggörs torsdagen den 27 oktober klockan 13:30.

Nyheter

2022-04-11 Nyheter

Bulten har fått sina klimatmål godkända av Sciene Based Targets initiative

Vi har tagit nästa steg i vårt arbete med att minska växthusgasutsläppen genom att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. ”Hållbarhet är sedan länge en naturlig och integrerad del av vår affärsstrategi. Vår vision är att va...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com