Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


2021-01-25Pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av Bultens Q4 rapport 2020

Bultens helårsrapport för januari – december 2020 offentliggörs torsdagen den 11 februari 2021 ca kl.13:30.

2020-11-04Pressmeddelanden

Bulten utser Anna Åkerblad till ny CFO

Bulten AB (publ) har utsett Anna Åkerblad till ny Chief Financial Officer (CFO). Anna tillträder tjänsten senast i början av mars 2021 och kommer att vara medlem i bolagets koncernledning.

Nyheter

2020-12-07 Nyheter

Bulten blir partner till Rädda Barnen Sverige

Bulten har valt fokusområdet Utbildning. Miljontals barn får ingen utbildning helt på grund av vem de är eller var de bor. De berövas sin utbildning eftersom de hamnar i nödsituationer, står inför extrem fattigdom eller diskrimineras på grund av sitt...

2020-11-08 Nyheter

Hållbarhet och innovation i fokus på nystartat center

Łukasz Woźniak är ansvarig för att bygga upp verksamheten.  – Bulten har gott anseende och förknippas med hög kvalitet här i Polen, säger han. Nu ska han och hans två kolleger bygga vidare på det med nya produkter som ligger i framkant. Innovation...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com