Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


2019-06-12Pressmeddelanden

Bulten får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Bulten AB (publ), en ledande leverantör av fästelementslösningar till internationell fordonsindustri, uppnår guldmedaljsnivå i hållbarhet när EcoVadis genomför  sin hållbarhetsrankning av bolaget. Bulten rankas dessutom i det översta 1 procentsskiktet bland företag inom samma bransch.

2019-05-09Pressmeddelanden

Bulten AB (publ) utnyttjar bemyndigande för förvärv av egna aktier

Styrelsen för Bulten AB (publ) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 25 april 2019 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

Nyheter

2019-06-11 Nyheter

Bulten får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

”Bultens ambition och strategi är att hela verksamheten ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen som befäster vår position som en av de bästa på hållbarhetsfrågor i vår bransc...

2019-05-05 Nyheter

Hur man utnyttjar ett fästelements fulla potential

Vill du veta hur man utnyttjar ett fästelements fulla potential? Då ska du titta in på Bultens akademi. Vi har utvecklat ett utbildningspaket som täcker allt, från grunden till hur man använder fästelement på bästa möjliga sätt. Vår ak...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com