Prenumerera

Beställ delårsrapporter

Samtliga rapporter finns att läsa och ladda ner på webbplatsen. Har du ej tillgång till eller möjlighet att läsa rapporterna digitalt kan du beställa en utskrift genom att kontakta oss. Kom ihåg att uppge om du vill beställa den i svensk eller engelsk version.

Beställ här >

 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com