Kapitalmarknadsdag 2022

Bultens digitala kapitalmarknadsdag ägde rum den 22 februari 2022.

En uppdatering gavs om bolagets strategi för hållbar tillväxt, finansiella utveckling och fokusområden. Presentationer hölls av Anders Nyström, President and CEO, Markus Baum, Chief Commercial Officer, Emmy Pavlovic, SVP Technology and Innovation, Fredrik Bäckström, Chief Operating Officer, Claes Lindroth, SVP Purchasing and Quality, samt Anna Åkerblad, CFO.

 

Pressmeddelande

Presentation

Webcast