Verkställande ledning

Christina Hallin

Interim verkställande direktör och koncernchef

Christina HallinInterim verkställande direktör och koncernchef i Bulten sedan 2024.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Omfattande internationell erfarenhet från AB Volvo. 


Andra uppdrag: Bedriver egen verksamhet  inriktad mot bolagsstyrning och rådgivning. Styrelseledamot i Bulten AB, SEM AB och Norbit ASA.

Född 1960. Civilingenjör i elektroteknik.

1 500 aktier

 

Markus Baum

President Europe

Markus BaumPresident Europe sedan. Anställd i koncernen sedan 2021.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Omfattande erfarenhet från leverantörsledet inom fordonsindustrin från Nedschroef, Benteler, TMD Friction och Visteon.

Andra uppdrag: Inga

Född: 1978. Doktorand och examen i företagsekonomi.

6 728 aktier

Bent Wessel-Aas

Interim President region Asia

Interim President region Asien sedan 2023.

Anna Åkerblad

Chief Financial Officer

CFO i Bulten sedan 2021. Anställd i koncernen sedan 2021.

Tidigare erfarenhet: Omfattande erfarenhet från företag i tillverkningsindustrin som Group CFO i Absolent Group och Axel Christiernsson International. Flera år som konsult och revisor på Deloitte.

 Övriga uppdrag: Inga

 Född 1975. Civilekonom

3 977 aktier

.

Marlene Dybeck

Senior Vice President HR and Sustainability

Senior Vice President HR and Sustainability i Bulten sedan 2016. Anställd i koncernen sedan 2016.  

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare befattningar inom bland annat Volvo Cars, Hultafors Group och Gunnebo.

Andra uppdrag: Inga

Född 1966. Executive MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap

8 657 aktier

Ulrika Hultgren

Senior Vice President Corporate Communications & IR

Ulrika HultegrenSenior Vice President Corporate Communications & IR i Bulten sedan 2021. Anställd i koncernen sedan 2021.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare befattningar inom bland annat NEVS, SKF, Astra Zeneca och Tamro.

Andra uppdrag: Inga

Född 1971. Examen i kommunikation.

1 811 aktier

Claes Lindroth

Senior Vice President Quality and Purchasing

Senior Vice President Quality and Purchasing sedan 2021. Anställd i koncernen sedan 2017.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare befattningar inom Shiloh, Volvo Cars, Norsk Hydro and Raufoss.  

Andra uppdrag: Ledamot i SAMS (Swedish Association for Material Sourcing),

Född 1962. Maskiningenjör.

12 175 aktier

Emmy Pavlovic

Chief Technology Officer  

Chief Technology Officer sedan 2024. Tidigare Senior Vice President Technology and Innovation. Anställd i koncernen sedan 2020. 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Från Nedschroef, Aston Harald, Arcam och Volvo, vilket sammantaget ger en bred erfarenhet av utveckling för fordonsindustrin och andra industrier.

Other assignments: None

Född 1980. Civilingenjör i kemiteknik med ingenjörsfysik och doktorsexamen i materialvetenskap.

2 402 aktier

 

 

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ner som pdf:

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39