Miljöpolicy

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Vår verksamhet påverkar miljön och vi ska genomföra våra åtaganden med så liten miljöpåverkan som är praktiskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och alltid genom att uppfylla våra förpliktelser.

Vårt mål är att vara rankad som ledande inom ramen för ett miljömässigt åtagande bland världens främsta fordonsleverantörer av fästelement och tillhörande tjänster.

Genom engagerade medarbetare och leverantörer fokuserar vi på:

  • Energi- och vattenkonsumtion
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Förnyelsebara energikällor
  • Avfallshantering

Genom att prioritera våra ansträngningar och kontinuerligt genomföra förbättringsaktiviteter inom ovanstående områden kommer vi förbättra vårt utfall och reducera vår miljöpåverkan. Vi skall sträva efter att engagera och involvera våra leverantörer och övriga affärspartners att tillämpa avsikterna i denna policy.

Genom att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem förbättrar vi Bulten-gruppens miljöprestanda. Detta görs genom att arbeta processorienterat och övervaka utfallet från Bulten-bolagen. Miljömässiga förbättringar skall alltid vara givet vid investeringar i fastigheter och utrustning. Dessa hörnstenar ger Bulten en konkurrensfördel och bidrar till en hållbar utveckling inom ramen för vår påverkanssfär.

Alla enheter inom Bulten-gruppen är ansvariga för att genomföra aktiviteter baserat på denna policy och det är varje chefs ansvar att tillämpa och implementera miljöpolicyn lokalt. Alla medarbetare, inhyrda konsulter och entreprenörer har ett ansvar att följa denna policy och tillhörande instruktioner. 

Anders Nyström
VD och koncernchef, Bulten
20 september, 2019