Bultens strategi

vår strategi för långsiktig framgång

Vi har tagit fram en strategi som vi kallar for Stronger 24 för att nå våra finansiella mål och växa fram till år 2024. Den är uppbyggd kring 4 områden – stark position, tillväxt, marginalexpansion och stark finansiell plattform – och har tydliga måltal.  Vår strategi ligger i grunden för allt vi gör.

Stark position

FSP och FSPs-koncepten, geografisk närhet till viktiga kunder samt i framkant när det gäller innovation och hållbarhet.

Mål 2024

Ett stärkt erbjudande med en ledande position inom hållbarhet och innovation.

Tillväxt

Organisk och förvärvad tillväxt, med ett särskilt fokus på Nordamerika.

Mål 2024

En nettoomsättning på 5 miljarder SEK, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på 10 procent.

Marginalexpansion

Synergier, skalfördelar, produktionseffektivitet och teknik..

Mål 2024

En rörelsemarginal som är större än 8 procent.

Stark finansiell plattform

Finansiell hävstång, investeringar i effektivitet, stabil soliditet och utdelningar.

Mål 2024

En avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital (ROCE) på mer än 15 procent.