Engineering med fokus på kundvärde

Förutom att driva egen innovation och utveckling har Bulten även applikationsingenjörer som arbetar hos bolaget eller är på plats hos kunderna i längre eller kortare perioder, så kallade resident engineers. De hjälper till att utforma fästelement som uppfyller kritiska specifikationer, designade för att hålla under slutprodukternas hela livstid. Våra applikationsingenjörer är en resurs som kan bidra med avancerad kunskap och erfarenhet när det gäller tillverkning av fästelement, skruvförbandsdesign, hållbarhet, monteringsmetoder med mera.

Att låta Bultens applikationsingenjörer vara delaktiga redan från start när ett projekt inleds ger extra trygghet. Det lägger också grunden för att kunna agera proaktivt i olika stadier av produktutvecklingen. Därefter kan våra applikationsingenjörer vara involverade genom hela livscykeln och spela en aktiv roll i det kontinuerliga förbättringsarbetet hos kunden.

engineering

Skapar kundinsikter

Applikationsingenjörerna har en nyckelfunktion i de tvärfunktionella team som ingår i innovationsarbetet. De ger en helhetssyn samt skapar insikter om vad kunderna efterfrågar. På så sätt bidrar de till att lösa problem här och nu, samtidigt som de samlar kunskaper som skapar mervärde och är viktiga för framtida innovationer.

Utvecklingsarbetet driver företaget framåt och har varit i fokus sedan Bulten grundades för 150 år sedan.