Historia

150 år av utveckling

Allt startade 1873. De två nytänkande ingenjörer Gottfried Rystedt och Nils Petterson såg en nisch i att tillverka fästelement med standardiserade mått, en typ av produkter som annars i stor utsträckning importerades från England. För kapitalanskaffning tog de hjälp av affärsmannen Herman Friedländer.

 

Startade i Hallstahammar

Kraften hittade de väster om huvudstaden i Hallstahammar, i form av Kolbäcksåns strömmande vatten som lätt gick att konvertera till rörelseenergi för att driva den tidens maskiner. 1873 startade Bultfabriksaktiebolaget sin verksamhet.

Under början av 1900-talet utökade företaget sitt erbjudande via en rad uppköp av närliggande verksamheter, bland annat förvärvades Eskilstuna Fabriksaktiebolag och Kanthal AB.

 

Bulten Hallstahammar

 

En era av expansion

Liksom för svensk industri i stort innebar slutet på andra världskriget att en ny expansiv era tog vid. Konkurrenten Åshammars Bultfabrik förvärvades och en ny fabrik byggdes i Kalix. På ett par decennier etablerade sig Bulten som en av de ledande europeiska tillverkarna av fästelement.

1990-talet innebar nya avgörande steg för tillväxt, nu med siktet inställt på länder utanför Sverige. Produktionsenheter förvärvades i Tyskland, Kina och Polen. Under decenniet gjorde Bulten även debut på börsen. Men 2001 gick Finnveden in som ny huvudägare och företaget avnoterades.

 

Bulten till Nasdaq Mid Cap 2014

Finnvedens tid som ägare innebar en ny notering 2011, på Stockholm Small Cap. Men 2014 avslutade Finnveden-koncernen sitt ägande i Bulten. En ny ledning formades och i samband med det flyttades bolaget upp till Stockholm Mid Cap.

Fullservice
leverantör

De senaste tio åren har inneburit en stark tillväxt för Bulten. Fordonsindustrin har blivit ett viktigt segment. Bultens förmåga att kunna gå in som fullserviceleverantör (FSP) har inneburit en avgörande marknadsfördel. 

2020 förvärvades PSM International med verksamhet i Kina, Taiwan, England och USA.

I dag arbetar 1 600 personer i en verksamhet som med huvudkontoret i Göteborg som bas har verksamhet i 7 länder.

PSM-international