Våra kundgrupper

Vi har en lång erfarenhet av att utveckla fästelementslösningar för ett brett spektrum av industrier. Vår främsta styrka är förmågan att arbeta med kunder från idéstadiet för att i slutändan konstruera den mest kostnadseffektiva fästelementslösningen som uppfyller både prestanda- och applikationskrav.


Fordonsindustrin

Vi har arbetat med biltillverkare i nästan ett sekel. Idag levererar vi fästelement till globala tillverkare av både lätta och tunga kommersiella fordon, samt till många av dessa tillverkares leverantörer och partners.

Automotive

Hemelektronik

Vi tillhandahåller fästelementslösningar till ledande hemelektronikföretag och vi har utvecklat ett nytt sortiment av små fästen och miniatyrfästen som passar deras föränderliga behov.

Consumer electronics

Hushållsapparater

Vi har ett specifikt sortiment av fästelement för en mängd olika hemapplikationer, från små handhållna enheter till stora golvmonterade föremål som ofta kallas "vitvaror".

Home appliances

Industrisektorn

Vi erbjuder flera extra hållfasta, robusta fästelementslösningar som uppfyller de höga krav som ställs inom industrisektorn.

Industrial

Medicinteknik

Vi tillhandahåller specifika fästelementsmaterial som möter de höga kvalitetskraven inom den medicintekniska sektorn.

Medical

Förnybar energi

Vi designar slitstarka fästelementslösningar som även kan motstå tuffa miljöförhållanden utomhus för sektorn för förnybar energi, som till exempel vindkraft- och solcellsapplikationer.

Renewable energy