Erbjudande

Vårt erbjudande

Kvalitetsprodukter till en global marknad

Under 150 år har Bulten byggt upp ett renommé inom ett flertal branscher, alltid med kunden i blickfånget. Bulten är ett börsnoterat bolag som tillverkar och levererar kvalitetsprodukter på en global marknad.

Vår största enskilda kundgrupp är fordonsindustrin och dess underleverantörer. Men det sker en ständig breddning till andra segment, bland andra hemelektronik. Erbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialtillverkade fästelement. Det mesta är egentillverkat, men vi använder oss också av skickliga underleverantörer som bidrar med högkvalitativa produkter.En fullserviceleverantör

Vår bredd och storlek gör det möjligt för oss att leverera inte bara enskilda fästelement till en kundprodukt utan att faktiskt gå in och ta helhetsansvar över alla fästelement som ingår i en komplett kundplattform.

Många av kunderna, framförallt inom fordonsindustrin, väljer därför att låta oss gå in med detta större ansvarstagande och agera som fullserviceleverantör (FSP). Vi kan även erbjuda hjälp på plats med applikationsingenjörer som stannar under kortare eller längre perioder och hjälper till med kontinuerliga förbättringar och kostnadsbesparingar.