Bolagsstyrning

Bulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Bulten (tidigare FinnvedenBulten) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”). Koden finns att ta del av på Kollegiet för Svensk Bolagstyrnings hemsida, www.bolagsstyrning.se.

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut i samband med den första årsstämma som hålls året efter börsnoteringen. Bulten påbörjade en anpassning till koden i samband med årsstämman 2011 och har sedan dess tillämpat koden. Bolag måste inte följa alla regler i koden, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de bedömer passar bättre för just deras omständigheter, förutsatt att eventuella avvikelser redovisas, den alternativa lösningen beskrivs och orsakerna förklaras i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ner som pdf: