Kalender

I vår kalender finner du information om Bultens kommande kalenderhändelser som t ex publicering av finansiella rapporter, årsstämman och telefonkonferenser.

2021-04-28 13:30

Q1 rapport, 2021

Bultens delårsrapport för första kvartalet 2021 publiceras 28 april, 2021 cirka klocka 13:30.

2021-04-28 17:00

Årsstämma 2021

2021-07-13 08:30

Q2 rapport, 2021

2021-10-28 13:30

Q3 rapport, 2021

2022-02-10 13:30

Q4 rapport, 2021

tyst period

Bulten tillämpar "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Bultens representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. 

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com