Kalender

I vår kalender finner du information om Bultens kommande kalenderhändelser som t ex publicering av finansiella rapporter, årsstämman och telefonkonferenser.

2020-10-22 13:30

Q3 rapport, 2020

Bultens delårsrapport för januari - september 2020 publiceras den 22 oktober 2020 ca klockan 13:30.

2021-02-11 13:30

Q4 rapport, 2020

2021-04-02 00:00

Års- och hållbarhetsredovisning för 2020

2021-04-28 13:30

Q1 rapport, 2021

2021-04-28 17:00

Årsstämma 2021

2021-07-13 08:30

Q2 rapport, 2021

2021-10-28 13:30

Q3 rapport, 2021

2022-02-10 13:30

Q4 rapport, 2021

tyst period

Bulten tillämpar "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Bultens representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. 

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com