Kalender

I vår kalender finner du information om Bultens kommande kalenderhändelser som t ex publicering av finansiella rapporter, årsstämman och telefonkonferenser.

2020-02-06 13:30

Q4 rapport, 2019

Bultens bokslutsrapport för helåret 2019 publiceras 6 februari, 2020 cirka klockan 13:30.

2020-02-20 12:00

Kapitalmarknadsdag 2020

2020-04-23 01:30

Q1 rapport, 2020

2020-04-23 17:00

Årsstämma 2020

2020-07-10 08:30

Q2 rapport, 2020

2020-10-22 13:30

Q3 rapport, 2020

2020-02-11 13:30

Q4 rapport, 2020

tyst period

Bulten tillämpar "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Bultens representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. 

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com