Kalender

I vår kalender finner du information om Bultens kommande kalenderhändelser som t ex publicering av finansiella rapporter, årsstämman och telefonkonferenser.

2024-04-04 00:00

Bulten års- och hållbarhetsredovisning 2023

Bulten års- och hållbarhetsredovisning 2023 publiceras 4 april, 2024.

2024-04-25 17:00

Årsstämma 2024

Bultens årsstämma hålls 25 april 2024, kl. 17:00.

2024-04-25 13:30

Delårsrapport januari-mars 2024

Bultens kvartalsrapport för januari - mars publiceras 25 april 2024, kl. 13:30.

2024-07-10 08:00

Delårsrapport januari-juni 2024

Bulten's delårsrapport januari-juni 2024 publiceras 10 juli 2023, kl. 08:00.

2024-10-22 13:30

Delårsrapport januari-september 2024

Bulten's delårsrapport januari-september 2024 publiceras 22 oktober 2024, kl. 13:30.

2025-02-08 13:30

Bokslutskommuniké 2024

Bultens bokslutskommuniké 2024 publiceras 6 februari, 2025, kl. 13:30.

tyst period

Bulten tillämpar "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Bultens representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com