Kalender

I vår kalender finner du information om Bultens kommande kalenderhändelser som t ex publicering av finansiella rapporter, årsstämman och telefonkonferenser.

2019-01-07 08:00

SEB Nordic Seminar

SEB Nordic Seminar in Copenhagen.

2019-02-07 13:30

Q4 rapport, 2018

2019-04-25 01:30

Q1 rapport, 2019

2019-04-25 17:00

Årsstämma 2019

2019-07-10 08:30

Q2 rapport, 2019

2017-10-24 13:30

Q3 rapport, 2019

2020-02-06 13:30

Q4 rapport, 2019

tyst period

Bulten tillämpar "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Bultens representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. 

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com