Kalender

I vår kalender finner du information om Bultens kommande kalenderhändelser som t ex publicering av finansiella rapporter, årsstämman och telefonkonferenser.

2018-10-25 13:30

Q3 rapport, 2018

Bultens delårsrapport för januari - september 2018 publiceras den 25 oktober 2018 ca klockan 13:30.

2019-01-07 08:00

SEB Nordic Seminar

2017-02-07 13:30

Q4 rapport, 2018

tyst period

Bulten tillämpar "tyst period" med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Bultens representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor. 

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com