Bokslutskommuniké 2024

2025-02-08 13:30 

Bultens bokslutskommuniké 2024 publiceras 6 februari, 2025, kl. 13:30.

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens kl.15:30.