Bilder

Nedan kan du ladda ner högupplösta bilder och logotyp för redaktionell och kommersiell användning.

Villkor för användning av bilder

Alla bilder tillhör Bulten vissa regler gäller för redaktionell och kommersiell användning.

Bilderna är kostnadsfria och upphovsrättsliga för publicering i dagspress, fackpress och andra periodiska publikationer. För all annan användning; t.ex. för marknadsföringsändamål och kommersiellt bruk gäller följande regler:

  • Bilderna får INTE användas innan man har fått skriftligt tillstånd från Bulten.
  • Bilderna får INTE manipuleras på något sätt.

Om ovanstående regler inte följs kommer Bulten att vidta rättsliga åtgärder.

För tillstånd och frågor, vänligen kontakta ulrika.hultgren@bulten.com.

Ledning

Christina Hallin, Tf VD och koncernchef
Anna Åkerblad, CFO
Markus Baum, President Region Europe
Marlene Dybeck, SVP HR and Sustainability
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR
Claes Lindroth, SVP Quality and Purchasing
Emmy Pavlovic, CTO

Produkter

Produktion

Logotyper

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com