Funktionalitet

Projekt som förenklar för kunderna

Funktionalitet är ytterligare en nyckelfaktor som leder Bultens innovationsarbete. Genom att effektivisera och hitta besparingar strävar vi efter att skapa ett produkterbjudande som genererar mervärde för kunden – något som våra kundteam och applikationsingenjörer är specialister på.

Om en komponent får flera funktioner, och ett fästelement därmed kan göra mer än att enbart vara just ett fästelement, innebär det en förenkling för kunden. Det är drivkraften bakom Bultens funktionalitetsprojekt.


innovation and sustainability

Vår modell för utveckling av nya produkter med fokus på hållbarhet och funktionalitet
TensionCam - Övervakning direkt från skrivbordet

Ett av de projekt som nått så långt att det redan nu kommer kunderna till nytta är konceptet TensionCam – en sensorbaserad teknik för klämkraftsövervakning på distans. TensionCam är utvecklat av ett litet teknikföretag i Göteborg som skapat en lösning för mätning av klämkraft via en enkel fingerprintsensor. Tekniken gör det möjligt för kunden att helt säkerställa en installation och att strategiskt planera underhåll i kritiska industriella skruvförband såsom vindkraftverk, broar och rörflänsar.

 


Sensorn placeras i en grop i skruvskallen, alternativt i muttersidan. Därifrån kan den mäta och övervaka klämkraften i skruvförbandet. Lösningen är framförallt användbar för industrier som använder sig av större skruvdimensioner och där det råder stor osäkerhet i klämkraft vid installation. Även där det krävs regelbundet underhåll med vidaredragning, för att säkerställa att ingen risk för haveri föreligger, innebär tekniken en stor fördel. Med TensionCams lösning kan installation till en väl definierad klämkraftsnivå säkerställas. Därefter kan tekniken, med det intervall kunden själv väljer, mäta och rapportera klämkraftsnivån via ett enkelt cloud-interface. Övervakningen sker med andra ord bekvämt direkt från skrivbordet.

Bulten förvärvade 2020 en minoritetspost i teknikföretaget TensionCam Systems AB.