Uppförandekod och andra policies

Bultens uppförandekod pdf >

God etik och gott affärsmannaskap tillsammans med lojalitet och förtroende är viktiga grundbegrepp för Bulten. Dessa vill vi ska prägla koncernens företagskultur och sättet som vi bemöter medarbetare, aktieägare, kunder, leverantörer och övriga intressenter. Hur vi i ord och handling verkar har stor påverkan på förtroendet för Bulten.


Bulten Code of Conduct for Business partners, Suppliers and Service providers >


Miljöpolicy >

Bulten är en ledande global tillverkare och leverantör av infästningsprodukter till bilindustrin samt andra kundgrupper som konsumentelektronik och hushållsapparater. Utbudet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till speciellt anpassade infästningsprodukter.


Statement Modern Slavery >

Bulten har åtagit sig att se till att det inte finns något modernt slaveri eller människohandel i vår leverantörskedja eller i någon annan del av vår verksamhet.


Health & Safety Policy >

Bulten är engagerat i att skapa och främja en säker, hälsosam och positiv arbetsmiljö för alla anställda och andra, inklusive entreprenörer och konsulter, som arbetar på våra lokaler och medlemmar av allmänheten som kan besöka Bultens lokaler, med hänsyn till både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.


Conflict minerals Cobalt >


Whistleblowing Centre (visselblåsartjänst) >

Alla överträdelser av vår uppförandekod ska rapporteras till chefer. Om det inte är möjligt eller tillräckligt, kan misstänkta överträdelser eskaleras till Bultens visselblåsartjänst.