Uppförandekod och andra policies

Bultens uppförandekod pdf >

God etik och gott affärsmannaskap tillsammans med lojalitet och förtroende är viktiga grundbegrepp för Bulten. Dessa vill vi ska prägla koncernens företagskultur och sättet som vi bemöter medarbetare, aktieägare, kunder, leverantörer och övriga intressenter. Hur vi i ord och handling verkar har stor påverkan på förtroendet för Bulten.


Bulten Code of Conduct for Business partners, Suppliers and Service providers >


Miljöpolicy >

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Vår verksamhet påverkar miljön och vi ska genomföra våra åtaganden med så liten miljöpåverkan som är praktiskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och alltid genom att uppfylla våra förpliktelser.


Statement Modern Slavery >

Bulten har åtagit sig att se till att det inte finns något modernt slaveri eller människohandel i vår leverantörskedja eller i någon annan del av vår verksamhet.


Health & Safety Policy >

Bulten is committed to creating and fostering a safe, healthy and positive work environment for all employees and others, including contractors and consultants, who are working in our premises and members of the public who may visit Bulten’s premises, with regards to both the physical, organizational and social working environment.


Conflict minerals Cobalt >


Whistleblowing Centre (visselblåsartjänst) >

Alla överträdelser av vår uppförandekod ska rapporteras till chefer. Om det inte är möjligt eller tillräckligt, kan misstänkta överträdelser eskaleras till Bultens visselblåsartjänst.