Bulten presenterar ny vision, uppdaterad strategi, nya finansiella mål samt utökad koncernledning på kapitalmarknadsdag

2020-02-20Nyhet

Bulten ABs (publ) styrelse har idag fastställt ny vision samt nya finansiella mål för perioden 2020-2024. Dessa, samt uppdaterad strategi, presenteras idag i samband med Bultens kapitalmarknadsdag i Stockholm. Dessutom presenteras Marco Suzuki, VD för PSM International, som tillträdande medlem i Bultens koncernledning.

”Efter ett 2019 som präglades av nedgång på bilmarknaden, så ser vi nu fram emot en ny fas i Bultens historia, då vi ökar vårt fokus på global tillväxt, teknologi och hållbarhet. Förvärvet av PSM är en förstärkning av ett redan starkt Bulten där vi nu höjer ambitionsnivån inför framtiden”, säger  Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten.

Bultens finansiella mål för perioden 2020-2024 kan sammanfattas enligt nedan:

  • Omsättning 5 miljarder SEK år 2024
    • Vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på 10 procent fördelat på såväl organisk  som förvärvad tillväxt
  • Rörelsemarginal (EBIT) > 8 procent
  • Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) > 15 procent

Styrelse och ledning har under de senaste året arbetat med att uppdatera strategi vilket har resulterat i nedanstående vision och affärsidé:

VISION:
Vi skapar och levererar de mest innovativa och hållbara fästelementslösningarna.

AFFÄRSIDÉ:
Vi levererar kontinuerligt marknadsledande fästelementslösningar som uppfyller kundernas krav på effektivitet, kvalitet, pris och hållbarhet.

Med tydliga mål, global närvaro, ansvarsfullt agerande och det senaste inom teknik och innovation är vi det företag som gör skillnad och skapar den största fördelen för kunden.

Under kapitalmarknadsdagen presenteras även Marco Suzuki, VD för PSM International, som tillträdande medlem i Bultens koncernledning efter fullföljt förvärv med fortsatt ansvar för PSM inom Bultenkoncernen. Marco Suzuki har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom tillverkande industri, i synnerhet från leverantörer till fordonsindustrin, och har arbetat i USA, Japan och Kina.

”Jag är glad att få välkomna Marco Suzuki till Bultens koncernledning. Hans breda internationella erfarenhet och  bevisade ledarskap  är värdefullt, både för PSM och för hela Bultenkoncernen, där PSM kommer att vara en viktig byggsten”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef i Bulten.

Marco Suzukis tillträde i Bultens koncernledning är villkorat av att förvärvet at PSM slutförs enligt avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
tel: 031-734 59 00, e-post: info@corporatecommunications.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020  kl.09:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.  

Tillbaka