Årsredovisningar2023-04-03

Bultens års- och hållbarhetsredovisning för 2022


2022-04-06

Bultens års- och hållbarhetsredovisning för 2021


2021-04-06

Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020


2020-04-01

Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019


2019-04-04

Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2018


2018-04-04

Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2017


2017-04-03

Årsredovisning 2016


2016-04-04

Årsredovisning 2015


2015-03-31

BULTENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 OFFENTLIGGJORD


2014-04-07

FinnvedenBultens årsredovisning för 2013 offentliggjord


2013-03-28

FinnvedenBultens årsredovisning för 2012 offentliggjord


2012-04-03

FinnvedenBultens årsredovisning för 2011 offentliggjord


Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com