Presentationer2023-10-26

Q3, 2023 presentation


2023-07-12

Q2, 2023 presentation


2023-04-25

Q1, 2023 presentation


2023-04-03

Års- och hållbarhetsredovisning 2022


2023-02-09

Q4, 2022 presentation


2022-10-27

Q3, 2022 presentation


2022-07-13

Q2, 2022 presentation


2022-04-28

Q1, 2022 presentation


2022-04-06

Års- och hållbarhetsredovisning 2021


2022-02-10

Bokslutsrapport och Q4, 2021 presentation


2021-10-28

Q3, 2021 PRESENTATION


2021-07-13

Q2, 2021 presentation


2021-04-28

Q1, 2021 presentation


2021-02-11

Q4, 2020 presentation


2020-10-22

Q3, 2020 presentation


2020-07-10

Q2, 2020 presentation


2020-04-23

Q1, 2020 presentation


Justering för logistikkostnader

Från den 1 januari 2019 redovisar koncernen externa kostnader för logistik som Försäljningskostnader. Tidigare perioder har dessa kostnader delvis belastat Kostnad såld vara. Jämförelseperioden har omräknats för jämförelseändamål.

Omräkning >

 

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com