Aktieåterköpsprogram

Styrelsen för Bulten AB (publ) har beslutat att nyttja det bemyndigande som årsstämman den 26 april 2018 lämnade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

Läs hela pressmeddelandet >

För information om genomförande av förvärv av egna aktier hänvisas löpande till http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares. Genomförda köp avses inte att offentliggöras särskilt, annat än om det föreligger flaggningsplikt.