Responstid

Prototyper på rekordtid

I en värld som snurrar allt snabbare blir processer för framtagning av produkter och lösningar som håller takt med utvecklingen viktigare. Kallslagningsindustrin har historiskt sett varit en relativt långsam verksamhet, styrd av långa ledtider för material och verktyg. Bulten jobbar nu på att förändra det.

I takt med att digitaliseringen fortskrider och alternativa tillverkningsmetoder mognar har Bulten identifierat möjligheter att ta sig an design på helt nya sätt. I vårt innovationscenter i Polen har vi under 2021, som ett led i den digitala omställningen, installerat ett antal 3D-printrar. Det är första steget mot att bli marknadens snabbaste leverantör av fästelement. På plats utvecklar Bulten nu olika koncept för prototypframtagning såväl som för verktygstillverkning. Utöver det utvecklas simulering som en disciplin för att kunna tillverka allt mer komplexa produkter. Samtidigt blir vi allt snabbare och snabbare.