Hållbarhet – en nyckelfaktor

Hållbarhet är ett av Bultens viktigaste ledord, och även en av de nyckelfaktorer som leder oss i vårt innovationsarbete. I allt vi gör strävar vi efter att minimera uttagen av ändliga resurser, användandet av skadliga kemikalier och utsläppen av koldioxid.

Alla nya projekt granskas noga ur ett hållbarhetsperspektiv innan de startar och endast hållbara lösningar premieras. Just nu pågår ett antal grundforskningsprojekt där metoder för gröna ytbehandlingar samt för att kunna använda helt förnybara råmaterial till kallslagning utvecklas.


innovation and sustainability

Vår modell för utveckling av nya produkter med fokus på hållbarhet och funktionalitet
BUFOe - Ett klimatsmart alternativ

Ett av de hållbarhetsprojekt som nått så långt att det redan nu kommer kunderna till nytta är BUFOe. Det är en produktfamilj som är utvecklad för att kunna erbjuda ett klimatsmart alternativ när det gäller hållfasthetsklassningarna 8.8 och 10.9. Inom traditionell tillverkning står värmebehandlingen för en tredjedel av koldioxidutsläppen. I tillverkningen av BUFOe-serien används istället kallslagning i kombination med alternativa materialval för att åstadkomma en process där värmebehandlingen blir överflödig, vilket minskar koldioxidutsläppen med 30 procent.

Processen kräver långtgående kunskaper inom metallurgi och kallslagning – kompetenser som Bulten byggt upp under 150 års produktion av högkvalitativa fästelement.

BUFOe-produkterna finns i ett spann från storlekarna M5 till M10, med hexagon- eller torx-fläns, eller med kullrigt huvud. Utbudet av produkter inom BUFOe-konceptet växer kontinuerligt i takt med att produktfamiljen utvecklas.