BULTENS Q3-RAPPORT 2023

2023-10-26Pressnyhet

Ett kvartal med ökad omsättning och fortsatta kapacitetsutmaningar men förvärv skapar möjligheter

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 378 (1 095) MSEK, en ökning med 25,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 31 (47) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,3 (4,3)%.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 36 (47) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,6 (4,3)%. Rörelseresultatet har belastats med transaktionskostnader hänförbara till förvärvet av Exim & Mfr Holdings Pte Ltd (”Exim”) om -5 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -25 (18) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till -20 (18) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 566 (1 033) MSEK, en ökning med 51,8% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20 (-27) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,49 (0,65) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till -1,25 (0,65) SEK.
 • Den 31 augusti slutförde Bulten förvärvet av Exim & Mfr Holdings Pte Ltd (”Exim”), en asiatisk distributör av fästelement och andra komponenter med säte i Singapore samt en årlig omsättning på omkring 40 MSGD (320 MSEK). Förvärvet ger Bulten en bra plattform för att växa inom nya branscher där distributionsl­edet är en central försäljningskanal.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 181 (3 135) MSEK, en ökning med 33,4% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 197 (77) MSEK, vilket mot­svarar en rörelsemarginal på 4,7 (2,5)%.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 210 (170) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,0 (5,4)%. Rörelseresultatet har belastats med transaktionskostnader hänförbara till förvärvet av Exim & Mfr Holdings Pte Ltd (”Exim”) om -13 MSEK. Motsvarande period föregående år belastades med cirka -93 MSEK, ­vilket avsåg avvecklingskostnader för Bultens ryska verksamhet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 97 (1) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 110 (94) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 262 (48) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,89 (-0,37) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 4,51 (4,03) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 1 422 (1 081) MSEK. Nettoskuld, exklusive leasingskulder, uppgick till 882 (569) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 38,5 (42,9)% vid periodens slut. Soliditet, exklusive leasingskulder, uppgick till 43,1 (49,1)%.


"Förvärvet av asiatiska distributionsbolaget Exim ger affärsmöjligheter inom nya kundgrupper. Vi hade vår högsta försäljning i Bultens historia sett till ett tredje kvartal. Kapacitetshöjande åtgärder har gett resultat, dock senare än beräknat, vilket tyngt kvartalsresultatet”,  säger Anders Nyström, vd och koncernchef.   


En direktsänd presentation för analytiker, media och investerare hålls idag klockan 15.30 där vd och koncernchef Anders Nyström samt CFO Anna Åkerblad kommenterar resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkludera en frågesession. 


Information för deltagare:
Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. 
Via webcasten finns det möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/bulten-q3-report-2023.
 

Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002547


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.comDenna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl.13:30 CEST.


Bulten Group är en ledande global tillverkare och distributör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher såsom konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget, vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Företaget grundades 1873, har cirka 1 800 medarbetare runt om i världen och huvudkontor i Göteborg. Exim & Mfr Enterprise är sedan 2023 en del av Bulten Group. Nettoomsättningen för 2022 uppgick till 4 474 miljoner kronor. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. 

 


 


 

Tillbaka