Bulten fullföljer avveckling av rysk verksamhet

2022-04-19Pressnyhet

Bulten har idag tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet i Ryssland till det ryska bolaget CAR SEATS LLC, samt om inlösen av den ryska fordonstillverkaren GAZ:s samtliga aktier i det joint venture-bolag som sedan 2012 har ägts gemensamt.    

”Det är bra att vi på kort tid har kommit fram till en lösning. För oss innebär det att vi nu till 100 procent kan fokusera på långsiktigt uthålliga marknader”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.  

Köpeskillingen motsvarar cirka 10 MSEK. Den finansiella nettoeffekten på Bultens resultat uppgår preliminärt till -85 MSEK, vilket kommer att påverka bolagets resultat för det första kvartalet 2022. Förutom transaktionskostnader har avyttringen ingen inverkan på kassaflödet. Bultens årliga omsättning kommer inte att påverkas av försäljningen då den ryska verksamheten endast motsvarat 1,6 procent av bolagets totala årliga försäljning.   

Samtidigt som verksamheten i Ryssland avyttras till CAR SEATS LLC kommer Bultens joint venture-bolag RUS Fasteners B.V. att lösa in de aktier i bolaget som ägs av GAZ. Efter att GAZ:s aktier lösts in blir Bulten ensam ägare av verksamheten och har då för avsikt att likvidera bolaget.  

Avyttringen av den ryska verksamheten, inlösen av aktierna och likvidering av joint venture-bolaget planeras att fullföljas inom kort.

Bulten kommunicerade den 4 mars att verksamheten i Ryssland avvecklas på grund av den rådande i situationen i landet relaterat till kriget i Ukraina. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR, 0727 47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 09:10.

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis hemelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Tillbaka