Bulten förbereder VD-skifte senast år 2019 till följdav pensionsavgång

2017-10-26Nyhet

Tommy Andersson, vd och koncernchef för Bulten AB (publ), som fyller 65 år under 2018, har informerat styrelsen om att han önskar kvarstå i sin roll ytterligare en period efter uppnådd ordinarie pensionsålder om 65 år. Styrelsen har ställt sig positiv till detta och nått en överenskommelse om att han ska kvarstå i sin tjänst tills vidare, dock längst till och med årsstämman 2019.

Tommy Andersson tillträdde som chef för dåvarande division Bulten inom Finnvedenkoncernen år 2001 och som koncernchef år 2014.

”Jag har haft förmånen att få vara med att utveckla Bulten till en marknadsledande position som Full Service Provider av fästelement till fordonsindustrin”, säger Tommy Andersson.

”Bulten har haft en stark utveckling under Tommy Anderssons ledning och styrelsen ställer sig mycket positiv till att han väljer att stanna kvar som vd och koncernchef ytterligare en period. Det ger oss de allra bästa förutsättningar att hitta och fasa in hans efterträdare”, säger styrelseordförande Ulf Liljedahl.

Styrelsen kommer nu inleda en rekryteringsprocess för att finna en efterträdare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Liljedahl, Styrelseordförande Bulten AB
tel: 040-660 30 00, e-post: chairman@bulten.com

Tommy Andersson, VD och koncernchef Bulten AB
tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl.13:30 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka