FinnvedenBulten avyttrar den svenska aluminiumverksamheten, ökat fokus på magnesium

2014-02-05Nyhet

PRESSMEDDELANDE, GÖTEBORG 5 FEBRUARI 2014 | FinnvedenBulten har som del i den pågående omstruktureringen av gjuteriverksamheten inom division Finnveden Metal Structures tecknat avtal avseende försäljning av divisionens svenska aluminiumverksamhet i Finnveden Gjutal AB. Köparen är International Aluminium Casting Sweden AB som är verksamma inom aluminiumgjutning i Sverige och Estland.

– Vår strategi i division Finnveden Metal Structures är att erbjuda en unik kombination av plåtpressning och magnesiumgjutning för att möta behovet av viktreduktion inom fordonsindustrin. Försäljningen av aluminiumverksamheten är en viktig del i den pågående omstruktureringen och renodlingen där all magnesiumgjutning koncentreras till en fokuserad fabrik i Polen. Samtidigt är vi glada att aluminiumverksamheten nu kan drivas vidare med ny ägare som har aluminiumgjutning som huvudaffär, säger Johan Westman, VD och koncernchef för FinnvedenBulten.

Den avyttrade aluminiumverksamheten och tillkommande omstruktureringskostnader förväntas ge ett positivt nettobidrag till rörelseresultatet om cirka 10 MSEK under första kvartalet 2014. Affären beräknas genomföras i mars 2014 under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

Effekten av det totala programmet beräknas generera cirka 30 MSEK i resultatförbättringar jämfört med utfallet helåret 2012 och full effekt förväntas från andra halvåret 2014 efter att de överflyttade magnesiumaffärerna har trimmats in i det polska gjuteriet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef, FinnvedenBulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera: Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2014 kl.16:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka