Bulten gör en kapacitets- och ersättningsinvestering i en ny värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar

2017-10-26Nyhet

Bulten gör en investering i en ny värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar om cirka 45 miljoner kronor för att säkerställa kapaciteten för redan tagna order och  kommande tillväxt. "Investeringen kommer att tillföra bolaget och enheten i Hallstahammar ökad kapacitet och flexibilitet", säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att investera cirka 45 miljoner kronor i en ny värmebehandlingsanläggning i sin svenska produktionsenhet i Hallstahammar. Investeringen förväntas ha en beräknad återbetalningstid på cirka 4-5 år. Produktionsstart planeras 2019.

Genom denna investering ökar den svenska produktionsenheten sin kapacitet med cirka 25 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör

Tel: 070-520 59 00, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl.13:30 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka